*suomeksi alempana*

One of our main focuses at Exen Esports is to bring well-being and health-conscious thinking to the lives of our players and to the esports scene as a whole – that is why, we are more than honoured to welcome the prestigious Eveliina Rauhansalo to our family, as our Wellness Coach.

 

To get all of the informative facts straight, we asked Eveliina for an introduction regarding herself and her line of work:

“I have been working in the field of physical education for over ten years; coaching and rehabilitating people of all ages and all skill-levels of athletes and fitness enthusiasts, as well as educating and training students and experts of the field. I don’t have much knowledge about video games but what I do know is how the mind and body of a human being work. I know what a player needs to do so they can be physically and mentally strong.

Just like in other sports, the body and the mind are the most important tools in competitive gaming. A big burden for the players are prolonged static postures, repetitive movements, as well as cognitive functions, which require unflagging focus, precision, and reaction speed.

Low levels of sleep, suboptimal nutrition and, poor fitness levels all lower the performance of a player. There is no room for this, especially in competitive matches where even couple of milliseconds can determine the result of the match.

The goal of wellness coaching is to maximize the players’ performance to fit the level of competitive gaming. This will be achieved by offering the players tools and support for the planning and achieving of actions, that will boost their performance.”

Eveliina Rauhansalo
eveliina.rauhansalo@gmail.com

 

Student of Master of Health Sciences (MHS) / University of Jyväskylä, Faculty of Sport Sciences
– Physiotherapy (Teacher Education of Health Sciences)
– Exercise Psychology
– Health Education

Physiotherapist
Authorized Personal Trainer
Mental Coach
Strength Coach
Gym Coach
Wellness Coach

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tuoda hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja pelaajiemme elämiin sekä koko esports alalle – tämä takia meillä on kunnia toivottaa alallaan arvostettu Eveliina Rauhansalo tervetulleeksi Exeniin, meidän omana hyvinvointivalmentajanamme.

 

Tässä vielä Eveliinan kirjoittama esittely itsestään ja hänen alastaan:

”Olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan liikunnan parissa, valmentaen ja kuntouttaen eri-ikäisiä ja -tasoisia urheilijoita ja kuntoilijoita, sekä kouluttaen alan opiskelijoita ja asiantuntijoita. En tiedä mitään peleistä, mutta tiedän, miten ihmisen keho ja mieli toimivat. Tiedän, mitä pelaajan tulee tehdä ollakseen fyysisesti ja psyykkisesti vahva.

Kuten muissakin urheilulajeissa, myös kilpapelaamisessa keho ja mieli ovat pelaajan tärkeimmät työvälineet. Pelaajia kuormittavat erityisesti staattiset asennot, toistoliikkeet sekä kognitiiviset tehtävät, jotka vaativat herpaantumatonta keskittymistä, tarkkuutta ja reaktionopeutta.

Epäoptimaalinen ravitsemus, heikko kuntotaso ja vähäinen uni heikentävät pelaajan suorituskykyä. Kilpailussa, jossa jopa muutama millisekunti voi ratkaista voiton, tällaiseen ei ole varaa.

Hyvinvointivalmennuksella pyritään mahdollistamaan suorituskyvyn maksimoiminen kilpapelaamisen vaatimalle tasolle. Tämä tapahtuu tarjoamalla pelaajille työkaluja ja tukea omaa suorituskykyä edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ammattimainen pelaaminen edellyttää ammattimaista otetta hyvinvointiin!”

Eveliina Rauhansalo
eveliina.rauhansalo@gmail.com

 

TtM-opiskelija / Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta
– fysioterapia, terveystieteiden opettajakoulutus
– liikuntapsykologia
– terveystieto

Fysioterapeutti
Authorized Personal trainer
Psyykkinen valmentaja
Voimavalmentaja
Kuntosalivalmentaja
Hyvinvointivalmentaja